Informatie en contact > Algemene voorwaarden

Uitgevers en contact gegevens


Deze website is een uitgave van

RACB asbl

TVA BE0403.465.164
 

Siège social :

Aarlenstraat 53

1040 Brussel (Belgium)
 

Credit website:

IMUSTBE sprl

Chaussée de Heusy, 225

4800 Verviers

www.imust.be

 

Website terms

Uw gebruik en/of raadpleging van deze site is automatisch en onvoorwaardelijk onderworpen aan de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van deze en alle toepasselijke wetten.

RACB vzw behoudt zich het recht op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan ze regelmatig te controleren.

 

Verantwoordelijkheid

De redactie streeft ernaar de toegang tot de site www.racbcamping.be 24uur op 24, 7 dagen op 7, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van RACB vzw.

In het algemeen, RACB vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen, die de verdeling van zijn site zou beïnvloeden.

RACB vzw behoudt zich het recht te wijzigen of stoppen tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk van de site zonder opzegging of vergoeding.

RACB vzw kan echter niet de juistheid en de volledigheid van dergelijke informatie garanderen. Informatie en/of documenten kunnen technische onjuistheden en typfouten bevatten. RACB vzw behoudt zich het recht deze onjuistheden te verbeteren zodra er zich van vergewissen.

RACB vzw kan in geen geval aansprakelijk naar u of een derde partij gesteld worden voor een wijziging, onderbreking, opschorting of stopzetting van de site.

RACB vzw vertegenwoordigt, garandeert, ondersteunt, bezit geen verantwoordelijkheid naar externe sites waarvoor er mogelijk links van deze site bestaan of vice-versa. Elke externe site die u via een hyperlink van deze site kunt bezoeken is buiten de controle van RACB vzw en bezoek ervan is geheel op eigen risico.

De verantwoordelijkheid van RACB vzw kan niet aangewend worden in geval van gehele of gedeeltelijke hacking van de website en schade die piraterij zou kunnen leiden tot u of een derde partij.

 

Intellectuele eigendom

Het gebruik van deze site geeft geen intellectueel eigendomrecht aan de gebruiker van deze inhoud, die het exclusief eigendom van RACB vzw blijft.

Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen weergegeven op de website zijn voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of auteursrecht en/of enige andere bepaling van kracht die toepasselijke zou zijn betreffende de intellectuele eigendom.

Daarbij, is het gereserveerd alleen voor privé-gebruik. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als inbreuk en/of schending van het merkenrecht en/of handelsmerken en/of auteursrecht en/of andere bepalingen die toepasselijke zouden zijn.

Het is dus verboden te reproduceren, uitdelen, verkopen, wijzigen in het geheel of gedeeltelijk van de items die op de site geproduceerd worden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van RACB vzw.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand geregistreerd door een website op uw harde schijf. Ze schaden niet uw computer en bevatten geen virussen. Cookies van onze webpagina verzamelen geen persoonlijke gegevens. Op elk moment kunt u het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Deze informatie blijft voor 30 dagen op uw computer.

 

In het bijzonder

De informatie verzameld door de controller met inbegrip van namen, adressen en telefoonnummers die u ons communiceert kunnen door RACB vzw worden gecodeerd in computerbestanden. Deze informatie kan verwerkt worden door RACB vzw voor het beheer van de relatie met de gebruikers, bezoekers en lezers. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor public relations, tenzij schriftelijk bezwaar van uw kant.

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen en gratis te veranderen als ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Mensen die van dit recht willen genieten kunnen zich richten tot RACB vzw, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel. Ze moeten een schriftelijke verzoek, gedateerd en ondertekend, vergezeld van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart.

Degenen die willen kunnen ook aanvullende informatie over de wetgeving te verkrijgen op grond van de bescherming van de persoonsgegevens, aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

 

Contact

R.A.C.B. CAMPING c/o Royal Automobile Club of Belgium (RACB)

Bassevillestraat, 81

8434 MIDDELKERKE-WESTENDE (Belgium)

TEL: +32 (0)58 24 10 77 

FAX: +32 (0)58 23 35 05